Vývoz skla a plastov a veľko objemového odpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 23.05.2019 t.j.vo štvrtok v ranných hodinách sa uskutoční vývoz plastov a skla.

Prosíme plastové vrecia so sklom a plastami uložte vedľa svojích KUKA nádob.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 24.05.2019 t.j. v piatok

prostredníctvom firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa je zabezpečený zber veľkoobjemového  odpadu na území obce.

Obyvatelia obce sú oprávnení vyložiť tento odpad vedľa zberných nádob na komunálny odpad nie skôr ako jeden deň pred ohláseným dátumom zberu.

 Pre informáciu:

 Do veľkoobjemového odpadu nepatria:

-           staré pneumatiky

-           sklo zo starých okien, odvezené budú len rámy / sklo patrí do nádob na separovaný zber/

 

 Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

 

OcÚ Červený Kláštor

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking