Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre komunálne voľby 2018

Obec Červený Kláštor, OcÚ Červený Kláštor č.65, 059 06

 

V súlade so zákonom SNR   č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p

                                                                                 menujem

 

za zapisovateľku miestnej  volebnej    komisie v obci Červený Kláštor  pre voľby do orgánov samosprávy obcí :

 

 

Viera  Oravcová, nar. 30.3.1963, bytom Červený Kláštor 55, tel. 0908 343 826, emailová adresa: obecck@orangemail.sk

 

 

 

 

 

                                                                       Ing. Štefan D ž u r n ý, v.r.

                                                                                                                            starosta obce

 

V Červenom Kláštore 27.08.2018

 

 

 

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby