Prerušenie distribúcie elektriny

 

 OZNAM VSD, a.s.

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s

odberným miestom obec Červený Kláštor: č.d. 1-11, 16-19, 89, 96, 97, 99:

ČOM: 0000625663, EIC: 24ZVS0000072639J Červený Kláštor 9004 Červený Kláštor, ČOM: 0000574505, EIC: 24ZVS00000812274:

 obec Červený Kláštor: č.d. 1-11, 16-19, 89, 96, 97, 99:

ČOM: 0000625663, EIC: 24ZVS0000072639J Červený Kláštor 9004 Červený Kláštor, ČOM: 0000574505, EIC: 24ZVS00000812274:

16. november 2018 od 07:30 h do 17:00 h

 

 Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.
 

 Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).


 

Kontakty:
T Linka VSD:
0850 123 312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +421 55 678-6516


Poruchová linka VSD:
0800 123 332


Adresa pre písomný kontakt:


Východoslovenská
distribučná, a.s.
Mlynská 31

042 91 Košice
Slovenská republika

————————————

 

VSD, a.s.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking