Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie elektronickej adresy obce Červený Kláštor

Znak SR

 O B E C  Č E R V E N Ý   K L Á Š T O R

Obecný úrad, Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie voličského  preukazu pre volby do Európskeho parlamentu dňa 25.mája 2019:

  • Obecný úrad Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor
  • e-mail: obecck@orangemail.sk

 

Termin na doručenie oznámenia o delegovaní: do 1.4.2019

 

                                                                                                      Ing. Štefan  D ž u r n ý, v.r. 

                                                                                                    starosta obce

V Červenom Kláštore    25.02.2019

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking