Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Obec Červený Kláštor, OcÚ Červený Kláštor č.65, 059 06

 

                                                                        E-mailová adresa

    Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisíí

pre voľby do oránov samosprávy obcí, ktoré budú 10.11.2018 je možné doručiť na e - mailovú adresu obce

Červený Kláštor:  obecck@orangemail.sk

                                                                                                                            Ing. Štefan Džurný, v.r.

                                                                                                                                starosta obce

V Červenom Kláštore 27.08.2018

 

 

 

 

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking