Dotácie z rozpočtu obce Červený Kláštor na rok 2020

 

Žiadosť o dotáciu si môžu podať oprávnení žiadatelia do 15. novembra bežného kalendárneho roka na dotáciu v nasledujúcom roku.

Žiadosť sa podáva písomne na predpísanom tlačive.

 

Prideľovanie dotácii z rozpočtu obce sa riadi VZN č./2015:

https://www.cervenyklastor.sk/item/7vzn-c-22015-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce/

 

  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se