Podujatia

Slávnostná svätá omša spojená so sviatosťou pomazania chorých

Typ podujatia:
spoločenské podujatie
Miesto podujatia:
Obec Červený Kláštor NKP Kláštor kartuziánov
Dátum konania:
17.10.2018
Vstupné:
0,-€

Slovenská katolícka charita Vás pozýva na slávnostnú svätú omšu spojenú so sviatosťou pomazania chorých, ktorá sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 v kostole sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov Červený Kláštor. Celebruje J. E. Mons. Štefan Sečka, prezident SKCH

Program:
10:30 Sv. omša spojená so sviatosťou pomazania chorých
(celebruje J. E. Mons. Štefan Sečka, prezident SKCH)
12:00 Prehliadka múzea NKP Kláštora kartuziánov
(sprievod a výklad – fr. Rafael Marek Tresa OP)
13:00 Obed v priestore kúpeľov Smerdžonka Červený Kláštor
13:30 Vystúpenie Chválového tímu Spoločenstvo Dobrého
Pastiera
14:00 Vystúpenie speváckej skupiny Jednoty dôchodcov,
Veľký Lipník
14:30 Vystúpenie speváckeho súboru VORODAJ, Veľký Lipník
15:00 Ukončenie
“ Herba, nec radix nihil adiuvat,
nisi ex toto corde Deum invocat...“
(“ Ani bylina, ani koreň nemôžu pomôcť tomu,
kto zo srdca nevzýva Boha...“)
fráter Cyprián

K stiahnutiu

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking