Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves

Zápis do ZUŠ SSV

Kedy? 28.5.2018 – 1. 6. 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. 
 
Kde?
-hudobný a tanečný odbor:v priestoroch ZUŠ Spišská Stará Ves (areál MŠ, 1.pavilón),
-výtvarný odbor: v ateliéroch na 1 poschodí - budova telocvične ZŠ Spišská Stará Ves
 
pre EP Spišské Hanušovce - hudobný aj výtvarný odbor:  v priestoroch  ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
 
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa,  občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu.
 
Tlačivo- žiadosť o prijatie do ZUŠ aj kritériá na prijatie  nájdete  na stránke :
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG