Vývoz skla, plastov a VO odpadu

Vývoz skla a plastov sa uskutoční dňa 21.05.2018 t.j. v pondelok v ranných hodinách. Vrecia so separovaným odpadov je nutné

uložiť vedľa vašej kuka konvy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zber veľkoobjemového odpadu – predpokladaný plánovaný vývoz

 

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 28.05.2018 (t.j. v pondelok) bude cestou firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa zabezpečený zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu na území obce.

Obyvatelia obce sú oprávnení vyložiť tento odpad vedľa zberných nádob na komunálny odpad nie skôr ako jeden deň pred ohláseným dátumom zberu.

 Pre informáciu:

Nebezpečným odpadom  produkovaným obyvateľmi obce sú najmä:

-          obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

-          žiarivky

-          oleje a tuky

-          farby, laky, lepidlá

-          umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky

-          liečivá

-          batérie a akumulátory

-          vyradená elektronika /TV, PC, rádiá, mobily, variče, ohrievače a pod./

 Tieto nebezpečné odpady v žiadnom prípade nepatria do nádob na zmesový komunálny odpad.

 Do veľkoobjemového odpadu nepatria:

-          staré pneumatiky

-          sklo zo starých okien, odvezené budú len rámy / sklo patrí do nádob na separovaný zber/

 

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG