Vydarená oslava MDD, alebo Detičky v Červenom Kláštore oslavovali

2018 - Oslava MDD

1.jún – Medzinárodný deň detí. Tohto roku pripravila oslavu pre detičky z Materskej školy v Červenom  Kláštore, kultúrna komisia  za pomoci Obecného úradu. Najviac však treba vyzdvihnúť obetavosť a pomoc našej členky kultúrnej komisie pani Helenky Regecovej. Toto podujatie sa totiž konalo na jej pozemku.     Najprv detičkám naši „ začínajúci herci“ Emka Urbaňáková, Milanko Michlík, teta rozprávačka Eva a tety, ktoré zahrali zvieratká, p. Helenka a p. Paťa , vyrozprávali úsmevný príbeh o zlom a neposlušnom ozliatku (zahral ho Milanko)  a jeho nešťastnej mamičke kozičke (hrala Emka).  Kozliatko bolo neposlušné, stále nariekalo a nemalo prečo, pretože mamička kozička sa o neho vzorne starala. Keď si už nevedela rady zavolala na pomoc zvieratká. Kravičku, mačičku a kohútika. Ale nič nepomáhalo. Až keď prišiel na scénu zlý vlk, kozliatko sa naľakalo  a poslúchať začalo. Ale naše detičky svoje mamičky ľúbia, poslúchajú a nepotrebujú , aby ich prišiel zlý vlk nastrašiť. Hovorili to ich očičká a úsmevy.  Po tejto scénke detičky zablahoželali nášmu p. starostovi Ing. Štefanovi Džurnému k jeho narodeninám. Zaspievali mu „ Veľa šťastia, zdravia....“ a Emka mu za všetkých odovzdala krásnu ružičku. Potom nasledovalo občerstvenie. Detičky a všetci prítomní si pochutnali na grilovaných klobáskach, fajných koláčikoch, ovocných vyzdobených jednohubkách a čajíku.   Dúfam, že sa to všetkým páčilo a boli spokojní.

 Vitaj  MDD 2 0 1 9.

 

Eva Lainczová       

 


  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG