Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica“.

Znak SR

VEC: Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica".

V súlade s ust. §6 ods. 5 zákona č.24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej "zákon") v zákonom stanovenej lehote o z n a m u j e m e verejnosti predloženie strategického dokumentu: „Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica."
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy či kópie na vl. náklady - v pracovnej dobe po - pi. od 8,00 do 15,30 hod na OcÚ Červený Kláštor v termíne do 18.11.2017

 

V zmysle §63 zákona sa konzultácie ohľadom tohto strategického dokumentu uskutočnia dňa 14.11.2017 o 08.00 hodine na OÚ Kežmarok, odbore starostlivosti o ŽP ,Huncovská 1, 06 01 Kežmarok

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan D ž u r n ý, v.r.
starosta obce

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG