Oznam

Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves oznamuje, že od 8.2.2018 do 9.2.2018 budú mať žiaci organizačných zložiek Gymnázium,SNP 3/5, Spišská Stará Ves a ZŠ Spišská Stará Ves z dôvodu vysokého počtu chorých žiakov chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie začne 12.2.2018. V ŠJ sa v tieto dni nepodáva strava - ani pre dôchodcov, v CVČ nefunguje krúžková činnosť , nebude prevádzka, v ZUŠ bude iba individuálne vyučovanie, prosíme rodičov, aby na vyučovanie posielali iba zdravé deti.
12.2.2018 majú nastúpiť na lyžiarsky kurz žiaci 7. ročníka. V prípade, že žiak na kurz nebude môcť ísť, prosím, aby rodičia kontaktovali vedúceho kurzu Mgr. Jána Stanka., tel.. 0949 344 197.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG