Integrácia – koncert pre seniorov

Mesiac október je mesiac úcty k starším. Občianske združenie Slnko svieti pre všetkých, pripravilo projekt pripravilo už 2. ročník- benefičného koncertu pre seniorov. Uskutočnil sa 27.októbra 2017 v Aréne Poprad. Zúčastnili sa ho aj naši seniori z Červeného Kláštora spoločne zo seniormi zo Spišských Hanušoviec. Dopravu zabezpečil Obecný úrad Červený Kláštor. Popradská aréna sa celá zaplnila cca 2 500 osôb. Bola veľmi príjemná atmosféra, výborný program a každý kto sa toho nezúčastnil môže naozaj ľutovať. Program uvádzala Katarína Brychtová. Vystúpili najznámejší umelci zo Slovenska a zahraničia. Eva Máziková, Otto Weiter, Andrea Fisher, Kristína, Otto Kolloman, Štefan Skrúcaný, Otokar Klein, Davide Matioli, Koktel Bend. Vystúpili aj zdravotne postihnuté deti z Popradských škôl s veľmi milým a dojímavým programom. Pre dôchodcov bolo pripravených množstvo cien cielených na konkrétne osoby , ktoré by im mali pomôcť zlepšiť aspoň trochu úroveň života. Hlavnou cenou bol zájazd do Ríma a Vatikánu s exkluzívnou audienciou u pápeža pre 20 osôb. Verím, že všetci sme z koncertu odchádzali s dobrou náladou, k čomu prispel Otto Weiter svojimi piesňami. Takže dosť dlho trvalo, kým sme sa rozišli , ale s popevkom pesničky na perách„Nemám auto, nemám motorku". Určite na budúci rok sa uskutoční 3.ročník a preto už teraz chceme všetkých seniorov na toto skvelé podujatie pozvať. Neváhajte teda a príďte sa presvedčiť na vlastné oči a uši.


Eva Lainczová

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG