motive

Verejné obstarávanie

Dodávka, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru pre meranie množstva vypúšťaných vôd z ČOV1 Červený Kláštor

Dátum zverejnenia:
22.3.2016
Poradové číslo:
11
Cena bez DPH:
2 900,00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§9)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
30.3.2016 14:00
Termín dodania:
 
Kód CPV:
45255400-3 ,45259100-8 ,38424000-3,38421110-6  

Kontakt

Štefan Džurný
Tel.: 052 4181291

Dokumenty