motive

Verejné obstarávanie

Zateplenie fasády KD - I.etapa

Dátum zverejnenia:
27.3.2014
Poradové číslo:
1
Cena bez DPH:
8 240,27 € 
Typ zákazky:
zákazka (§9)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
4.4.2014 do 13.00
Termín dodania:
20.6.2014 
Kód CPV:
45000000-7, 45410000-4, 45440000-3, 45442100-8 

Kontakt

Štefan Džurný
Tel.: 052 4181291

Dokumenty