motive

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

12. október 2017webmaster

 

Oznamujem občanom, že dňa 16.10.2017 t.j. v pondelok od 8.00 hod. sa uskutoční vývoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Prosíme občanov, aby si VOO a NO vyložili pred svoje Kuka nádoby.