motive

Z V E R E J N E N I E počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí

16. júl 2018

K stiahnutiu