motive

Výsledky miestneho referenda v obci Červený Kláštor

26. jún 2016webmaster

Erb C.Klastor mono

REFERENDOVÁ OTÁZKA: „Súhlasíte s tým, aby obec Červený Kláštor vysporiadala územie na ktorom sú postavené rodinné domy v lokalite Smerdžonka za podmienok, ktoré stanovila obec Lechnica ? ÁNO - NIE. „

K stiahnutiu