motive

Určenie volebného okrsku pre voľby do PSK

22. august 2017webmaster

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram v obci Červený Kláštor jeden volebný okrsok pod poradovým číslom 1

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov pre celú obec Červený Kláštor a určujem pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť: Kultúrny dom s.č. 65 .

 

Ing. Štefan Džurný, v.r.
starosta obce