motive

OZNAM OcÚ Červený Kláštor

15. február 2017webmaster

Obecný úrad v Červenom Kláštore oznamuje,

že tel .číslo 052/4181 291 nie je funkčné z dôvodu technických problémov na strane operátora.

Pre komunikáciu s OcÚ použíte te. číslo: 052/482 2436