motive

Oznam

12. december 2017webmaster

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 15.12.2017 t.j. v piatok v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.