motive

OZNAM

2. január 2017

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Poprad
v mesiaci január, počnúc dňom 2.1.2017, začne realizovať odpočty vodomerov domácnosti a organizácií z dôvodu zmeny cien vodného a stočného na rok 2017.
Preto prosíme odberateľov aby k odpočtu sprístupnili vodomerné šachty, resp. nám stav na vodomere nahlásili samoodpočtom.