motive

Odber krvi

22. september 2017webmaster

" Odber krvi", sa uskutoční dňa 5.10.2017 od 9. 00hod. v telocvični základnej školy v Spišskej Starej Vsi