motive

Obci Červený Kláštor bola udelená pečať Rozvoja obcí a miest za rok 2016

8. február 2017webmaster

Protokol - pečať 2016 pre obec Č.Kláštor

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola obec Červený Kláštor vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia , predstavuje 30,2 % . Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. Obec Červený Kláštor v rámci tohto hodnotenia sa v roku 2016 z obcí a miest okresu Kežmarok umiestnila na 2 mieste (zo 41) a v rámci Prešovského samosprávneho kraja na 20 - om mieste (zo 664).

K stiahnutiu