motive

Gratulácia všetkým mamám....

12. máj 2017

2017 - Uvítanie detí do života a deň matiek

Mama - nádherné slovo zložené z dvoch samohlások, dvoch spoluhlások a vyjadruje lásku, dobrotu, obetavosť, nezištnosť a odpúšťanie. Je pekné, že mamy mali svoj sviatok, svoj deň- tohto roku 14.mája.
Uctiť si všetky mamy u nás v obci Červený Kláštor sa rozhodol starosta obce Ing. Štefan Džurný spolu s kultúrnou komisiou. Pekný program pre mamičky pripravili pani učiteľky Materskej školy so svojimi detičkami. Program bol milý a páčil sa. Veď deti dali do svojich vystúpení srdcia, aj celé duše. Ich žiarivé očká hovorili - ľúbime Vás všetky mamičky a ďakujeme. Na tomto popoludňajšom posedení čakala prítomných ešte jedna milá udalosť. Prijatie deti do života, medzi občanov obce Červený Kláštor najmladší detský prírastok malú Emíliu Budzińsku. Pán starosta Ing. Štefan Džurný svojim milým a výstižným príhovorom malú Emíliu privítal a mamičke Katke odovzdal finančný príspevok od obce.
Po tomto ceremoniáli čakalo prítomných malé občerstvenie.

 

Eva Lainczová